Zamknij
REKLAMA

Urlop wypoczynkowy - co trzeba o nim wiedzieć?

14:49, 04.03.2019 | materiał partnera
Skomentuj

Jednym z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ma obowiązek udzielenia takiego urlopu, ponieważ nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie, zagrożone jest karą grzywny. Co należy wiedzieć na temat urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Przy obliczaniu wymiaru takiego urlopu, pod uwagę brany jest staż pracy.

  • Jeśli pracownik zatrudniony jest poniżej 10 lat, wówczas wymiar urlopu wynosi 20 dni.
  • Jeśli pracownik zatrudniony jest powyżej 10 lat, wówczas wymiar urlopu wynosi 26 dni.

Bardzo ważną kwestią jest fakt, iż dla określenia stażu, nie jest wliczana jedynie praca, ale również okres nauki. W zależności od rodzaju szkoły jest to:

  • zasadnicza szkoła zawodowa lub równorzędna – 3 lata,
  • średnia szkoła zawodowa – 5 lat,
  • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata,
  • szkoła policealna – 6 lat,
  • szkoła wyższa – 8 lat.

Na podstawie powyższego widać, że absolwentom szkół wyższych, wystarczy jedynie 2-letni staż pracy, aby nabyć 26-dniowy urlop wypoczynkowy.

Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego

Co w sytuacji, w której pracownik w danym roku nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego? Ma on prawo do wykorzystania zaległego urlopu do 30 września w kolejnym roku. Pracodawca ma natomiast obowiązek udzielenia zaległego urlopu w pierwszej kolejności. Istotne jest również to, iż pracodawca może udzielić zaległego urlopu nawet wówczas, kiedy pracownik nie wyraża na to zgody. Dzieje się tak dlatego, że prawo do urlopu wypoczynkowego, określone w kodeksie pracy, ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Wynika z tego, że pracodawca ma obowiązek udzielenia takiego urlopu, natomiast pracownik nie może odmówić jego wykorzystania. Samo udzielanie urlopu wypoczynkowego jest zazwyczaj solidnie kontrolowane w różnego rodzaju przedsiębiorcach, z uwagi na wysokie kary, którymi może zostać dotknięty pracodawca, jeśli nie wywiąże się on z ciążącego na nim obowiązku.

Co w przypadku niepełnego wymiaru pracy?

Przyjęto, że pracownik na pełnym etacie pracuje 40 godzin tygodniowo. Liczba dni urlopowych, w zależności od stażu pracy, wynosi wówczas 20 lub 26 dni. Jeśli dana osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, wówczas urlop wypoczynkowy wyliczony zostaje godzinowo. Przykładowo dla osoby na pełnym etacie, wymiar urlopu wypoczynkowego to 20 dni, natomiast dla osoby o tym samym stażu, lecz zatrudnionym jedynie na pół etatu – 10 dni.

Należy pamiętać, że urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przeglądając oferty pracy warto zwrócić uwagę na rodzaj zawieranej z pracodawcą umowy. Wiele ciekawych ofert można znaleźć na portalu pracuj.pl

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz