Zamknij
REKLAMA

Koordynowanie i weryfikowanie potrzeb zakupowych. Zamawianie materiałów i produktów. Utrzymywanie i kontrola stanów magazynowych. Wprowadzanie dokumentów do systemu, nadzór nad przepływem. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów, obsługa telefoniczna i prowadzenie korespondencji.
StPr/20/0924
data rozpoczęcia pracy od 20.08.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 3 000 PLN

Prace przy naprawie pojazdów ciężarowych
StPr/20/0827
data rozpoczęcia pracy od 17.07.2020
wynagrodzenie od od 5 500 PLN