Zamknij
REKLAMA

Janusz Stankiewicz kandydatem do Rady Powiatu Konińskiego.

18:08, 09.10.2018 | M.B
REKLAMA
Skomentuj

                 Jestem kandydatem na radnego do Rady Powiatu Konińskiego. Mam 53 lata, jestem żonaty i mam troje dzieci. Pracuję w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie na stanowisku prezesa zarządu. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie . Swoją pracę społeczną realizowałem jako radny powiatu  w II , III , IV i obecnej kadencji.  W radzie powiatu pełniłem wiele funkcji m.in. pracowałem w Komisji Budżetowej, w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w Komisji Statutowej. W poprzedniej i  upływającej kadencji pełniłem zaszczytna funkcję  Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego. Byłem również członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.  Praca w w/w organach oraz współpraca z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi pozwoliła  mi na nabycie doświadczenia samorządowego, potrzebnego do  realizacji  zamierzonych celów , ale przede wszystkim do reprezentowania  mieszkańców gminy Sompolno na szczeblu powiatu. Jako radny powiatu w istotny sposób przyczyniłem się między innymi do zwiększenia środków na aktywizację osób bezrobotnych  w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży zawodowych  oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podejmowałem działania na rzecz poprawy jakości dróg powiatowych poprzez zwiększenie nakładów na ich bieżące utrzymanie oraz naprawę i modernizację. W ubiegającej kadencji w ramach tych zadań w gminie Sompolno przebudowano drogę powiatową nr 3202 P na odcinku Biele - Nowa Wieś i na odcinku Nowa Wieś - Kazubek ( trzy zadania inwestycyjne), przebudowano drogę nr 3205P Mostki-Koło , przebudowano część ulicy 11 Listopada w Sompolnie oraz zamontowano sygnalizację świetlną. W tym roku na drodze Nowa Wieś - Kazubek wykonano renowację nawierzchni za kwotę 238.768,00 zł.  W najbliższym czasie zostanie również dokończona  przebudowa drogi powiatowej nr 3201P na trasie Sompolno- Sycewo , której wartość wyniesie 719.025,00 zł. Ponadto rozpoczną się roboty związane z budową chodnika w miejscowości Stefanowo za kwotę 100.000,00 zł . Na co dzień wspierałem działalność organizacji i stowarzyszeń m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych, które w ramach wsparcia otrzymanego z budżetu powiatu mogły prowadzić prace związane z termomodernizacją remiz (dotyczy OSP w Sompolnie) oraz doposażyć zaplecze techniczne poprzez zakup aparatów nadciśnieniowych ( dotyczy OSP w Lubstowie). Obecnie trwa docieplenie remizy OSP w Sompolnie, które również jest dofinansowane przez Powiat w kwocie 15.000 zł. Jako radny powiatu koncentrowałem się na na działaniach prospołecznych, proinwestycyjnych i proekologicznych. Starałem się wspierać również szeroko rozumianą edukację. W ramach poprawy warunków nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, tylko w tym roku na remonty pomieszczeń w budynku szkoły przeznaczono 70.000,00 zł.

Jeżeli mi Państwo zaufacie i zostanę ponownie wybrany na radnego powiatu moim celem będzie:

- respektowanie zasady służebności władzy wobec każdego mieszkańca powiatu ,

- promowanie nowoczesnego szkolnictwa i uatrakcyjnianie oferty kierunków kształcenia w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński,

- upowszechnianie uniwersytetów trzeciego wieku i wspieranie wszelkiej aktywności seniorów,

- dalsze wspieranie działań proekologicznych, w szczególności kontynuowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest,

- wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i sportowych,

- dalszy rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, w szczególności budowa sieci ścieżek rowerowych i transportu zbiorowego,

- rozwój  sieci pieszych szlaków turystycznych,

- wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania , w szczególności funduszy UE,

- rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, OSP, KGW, PZW i wspieranie ich działalności,

- współpraca samorządu powiatowego z instytucjami kultury na rzecz zwiększenia dostępności do wydarzeń kulturalnych środowisk z małych miast i wsi,

- działanie na rzecz rozwoju rolnictwa i turystyki,

- promowanie profilaktyki zdrowotnej i poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych na szczeblu powiatu,

- dalsze dostosowywanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wspieranie osób niepełnosprawnych w dążeniu do rehabilitacji i aktywizacji zawodowej,

- wspieranie osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją oraz wspieranie tworzenia dotowanych miejsc pracy np. związanych z dbaniem o czystość w gminach , utrzymaniem zielni itp.,

- usprawnianie i dalszy rozwój usług w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej,

- tworzenie warunków do rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw poprzez efektywne wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dostosowywanie oferty szkoleń i innych instrumentów dofinansowywanych przez PUP,

- wspieranie sportu masowego i udostępnianie powiatowych obiektów sportowych na preferencyjnych warunkach,

- usprawnienie obsługi mieszkańców powiatu poprzez cyfryzację usług administracyjnych w instytucjach powiatowych.

 

Słucham i staram się realizować potrzeby mieszkańców  gminy Sompolno i powiatu , bo oni wiedzą najlepiej jakie mają oczekiwania . Wybierając mnie, możecie liczyć na moje doświadczenie, pracowitość i skuteczność działania na rzecz gminy Sompolno. Reprezentowanie Was w Radzie Powiatu Konińskiego zawsze było dla mnie wielką satysfakcją i honorem , a jednocześnie wielkim zobowiązaniem do pracy na Waszą rzecz.

Proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach, byśmy razem mogli dalej rozwijać Naszą Gminę i  Nasz Powiat.

                             RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – Janusz Stankiewicz

 

(M.B)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© sompolno24.pl | Prawa zastrzeżone